Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Hodinkovna

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov používateľov Hodinkovna.sk je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto predkladáme dokument, ktorý vysvetľuje zásady a spôsob zhromažďovania, spracovania a používania informácií o používateľoch obchodu Hodinkovna.sk.

 
Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je 57 Concepts Sp. z o.o. Sp.k. so sídlom vo Varšave, Al. Witosa 31/115, Poľsko, zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom pre hlavné mesto Varšavu vo Varšave, 13. obchodné oddelenie Štátneho súdneho registra, pod číslom KRS 0000360416, DIČ 9512317093, IČO 142486550.


Ako nás kontaktovať?

Ak nás chcete kontaktovať a získať ďalšie informácie o spracovaní vašich osobných údajov, pošlite nám e-mail na adresu: [email protected] alebo písomne na adresu: ul. Witosa 31/115, 00-710 Varšava, Poľsko.


1. Cookies

1.1 Čo sú to súbory „cookies”?

Súbor cookie je malý súbor, ktorý žiada o povolenie na uloženie vo vašom koncovom zariadení. Po udelení súhlasu alebo po definovaní nastavení počítača tak, aby to umožňovali automaticky, sa súbor uloží a pomáha analyzovať webovú prevádzku alebo vás informuje o tom, kedy ste navštívili konkrétnu stránku. 

1.2 Aké súbory „cookies” používame?

Súbory cookies potrebné na prevádzku obchodu. Tieto typy súborov cookie umožňujú správne fungovanie obchodu Hodinkovna.sk, prihlásenie do obchodu, navigáciu v obchode a nákupy. Absencia týchto súborov znemožňuje používanie obchodu;

funkčné súbory cookie - umožňujú nám zapamätať si vaše preferencie a nastavenia a poskytnúť vám vylepšené a personalizované funkcie (napr. spôsob zobrazenia, počet produktov na stránke);

Štatistické súbory cookie - umožňujú nám zhromažďovať štatistické informácie o používaní obchodu Hodinkovna.sk;


1.3 Na aké účely sa súbory používajú cookies?

Súbory cookies používame na identifikáciu toho, ktoré stránky obchodu sa používajú. To nám umožňuje analyzovať údaje o našom obchode a zlepšovať ho, aby ešte viac zodpovedal očakávaniam našich zákazníkov. Tieto informácie používame len na štatistickú analýzu, potom sa údaje zo systému vymažú.

Súbory cookies sa používajú najmä na:

- prispôsobenie obsahu webovej stránky Hodinkovna.sk preferenciám používateľa, najmä tieto súbory umožňujú rozpoznať základné parametre zariadenia používateľa a vhodné zobrazenie webovej stránky prispôsobené jeho individuálnym potrebám

- udržiavanie relácie používateľa Hodinkovna.sk (po prihlásení), vďaka čomu nie je potrebné prihlasovať sa osobitne na každej stránke internetového obchodu

- umožnenie používania funkcií "Obľúbené" a "Košík" na webovej stránke Hodinkovna.sk

- vyhodnocovanie účinnosti reklamných aktivít (napr. remarketing) pomocou Google Adwords a podobných funkcií.

- zhromažďovanie všeobecných a anonymných štatistických údajov prostredníctvom analytických nástrojov, napr. Google Analytics.

- prihlásenie na Hodinkovna.sk prostredníctvom sociálnej siete, napr. Facebook.com.

- na poskytovanie služby zasielania noviniek 

- používanie interaktívnych funkcií na propagáciu webovej stránky prostredníctvom sociálnych sietí, ako sú okrem iného Facebook.com, instagram.com, youtube.com

- zobrazovanie názorov na webových stránkach Hodinkovna.sk, ktoré sú prevzaté z externej webovej stránky, Ceneo.pl a Opineo.pl.

- prezentovanie multimediálneho obsahu na webových stránkach Hodinkovna.sk, ktorý je stiahnutý z externej webovej stránky, napr. youtube.

Zákazník môže zmeniť spôsob, akým prehliadač používa súbory cookie, vrátane blokovania alebo vymazania súborov cookie z internetového obchodu (a iných webových stránok). Na tento účel je potrebné zmeniť nastavenia prehliadača. Spôsob vymazania sa líši v závislosti od používaného prehliadača. Informácie o tom, ako odstrániť súbory cookie, nájdete na karte "Pomocník" vybraného webového prehliadača.

2. Osobné údaje

2.1 Aké údaje zhromažďujeme?

V prípade používateľov, ktorí u nás zadávajú objednávky, zhromažďujeme:

- Meno, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové údaje

- Údaje súvisiace so zmluvou - zakúpené produkty, hodnotu poskytnutých služieb.

Ak od nás dostávate marketingové informácie, zhromažďujeme:

- E-mailovú adresu a meno

- Demografické údaje - krajinu, pohlavie.

Okrem toho spracúvame tieto osobné údaje:

- Podrobnosti o korešpondencii medzi spoločnosťou hodinkovna.sk a zákazníkom

- Zaznamenané informácie o správaní na webových stránkach spravovaných spoločnosťou 57 Concepts.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak v prípade, že nám chýba súhlas so spracovaním osobných údajov, nemusíme byť schopní poskytnúť objednanú službu a dokončiť nákup, ktorý ste uskutočnili v internetovom obchode Hodinkovna.sk.

2.2 Na aký účel zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje?

- na účely realizácie nákupov v našom online obchode.

- s cieľom poskytovať platobné služby

- na podporu úverových služieb

- na účely služieb zákazníkom, najmä v prípade objednávok, reklamácií, vrátenia zakúpeného tovaru, informácií o žiadostiach v CA a všetkých záležitostí týkajúcich sa realizácie objednávky

- údaje používame na neustále zlepšovanie našich služieb a systémov vrátane implementácie nových funkcií na webovej stránke Hodinkovna.sk

- na ochranu a bezpečnosť našich informačných systémov a informačných systémov našich zákazníkov a na riešenie prípadných sporov.

- na spracovanie prijatých požiadaviek, napr. prostredníctvom kontaktného formulára.

- na riešenie technických problémov, s ktorými sa môžete stretnúť na našej webovej stránke.

- zákonne spracúvame vaše osobné údaje na daňové a účtovné účely.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely uvedené nižšie na základe legitímneho záujmu spoločnosti Hodinkovna.sk, ktorým jet:

- monitorovanie vašej aktivity na našej webovej lokalite.

- prispôsobenie reklamy a ponúk podľa obsahu, ktorý ste si pozreli.

- kontaktovanie vás v súlade s povolenými marketingovými aktivitami prostredníctvom dostupných komunikačných kanálov, najmä s vaším predchádzajúcim súhlasom prostredníctvom e-mailu a telefónu, napr. User.com

- organizovanie súťaží a propagačných aktivít

- vymáhanie pohľadávok

- vykonávanie štatických analýz

Zverené osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami vrátane profilovania. Pre vás to nemá žiadne dôsledky, ktoré by vás podstatne ovplyvnili. Automatizované profilovanie zahŕňa spracovanie vašich osobných údajov s cieľom analyzovať vaše osobné preferencie a záujmy.

Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať zaslaním e-mailu na adresu [email protected] alebo písomne na adresu ul. Witosa 31/115, 00-710 Varšava, Poľsko.

2.3 S kým zdieľame osobné údaje?

Osobné údaje sa prenášajú tretím stranám len vtedy, ak je to potrebné na spracovanie objednávky zadanej v našom internetovom obchode, v prípade oprávneného právneho záujmu alebo ak ste na to dali predchádzajúci súhlas.

V závislosti od toho, ako používate naše webové stránky, môžu byť vaše osobné údaje prenášané:

- poskytovateľom platobných služieb na spracovanie platieb, spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, spoločnostiam poskytujúcim úvery na nákup tovaru z nášho obchodu (napr. Credit Agricole), bankám na základe zadaných objednávok

- zasielateľským spoločnostiam na účely doručenia objednaného tovaru, vybavenia reklamácií alebo vrátenia zakúpených výrobkov

- spoločnostiam poskytujúcim účtovné služby (napr. Comarch SA) na účely vystavenia predajného dokladu, napr. DPH faktúry.

- spoločnostiam poskytujúcim softvérové služby pre zasielanie noviniek, napr. User.com.

- spoločnostiam poskytujúcim hostingové služby a služby informačnej podpory, napr. Home SA

- spoločnostiam poskytujúcim služby hromadných sms správ, napr. smsapi.pl, napr. aby vás informovali o možnosti vyzdvihnutia vašej objednávky

- spoločnostiam poskytujúcim služby v oblasti riešenia katalogizácie reklamácií, napr. Reklamator.pl

- poskytovateľom služieb tretej strany na opravu hodiniek a šperkov, napr. na účely vybavovania reklamácií

- poskytovateľom mienkotvorných služieb (napr. Heureka, Trusted Shops) na účely programu "Dôveryhodné recenzie" a podobných programov

- spoločnostiam podporujúcim propagačné aktivity a marketingové kampane

- verejným orgánom, napr. polícii, ak na to existuje relevantný dôvod.

- právnikom, súdom, právnym zástupcom na vymáhanie užívateľskej zmluvy

Ak tretie strany používajú údaje v rámci svojho oprávneného záujmu, prevádzkovateľ nie je za takéto spracovanie zodpovedný. Takéto spracovanie sa riadi zásadami týkajúcimi sa spracovania osobných údajov spoločností a osôb.

2.4 Informace o programu Heureka Overené zákazníkmi

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

2.5 Integrácia Trustbadg Trusted Shops a ďalších widgetov

Pokiaľ ste udelili súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane údajov, widgety Trusted Shops sú integrované do našej webovej stránky na účely zobrazovania služieb Trusted Shops (napr. Trusted Shops Trustmark, systém hodnotenia) a ponúkania produktov Trusted Shops kupujúcim po zadaní objednávky.
Značka Trustbadge a služby, ktoré sú prostredníctvom nej inzerované, predstavujú ponuku spoločnosti Trusted Shops AG, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolín nad Rýnom, Nemecko (ďalej len "Trusted Shops"), s ktorou sme spoločne zodpovední za ochranu spoločne spravovaných údajov v súlade s článkom 26 RODO. Týmto vás informujeme o základnom obsahu spoločných opatrení spoločných správcov (článok 26 ods. 2 RODO).
V rámci spoločnej zodpovednosti existujúcej medzi nami a spoločnosťou Trusted Shops AG, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov a chcete uplatniť svoje práva, obráťte sa na spoločnosť Trusted Shops prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Trusted Shops. Vždy sa však môžete obrátiť na vami vybraného spolusprávcu údajov. Vaša otázka alebo žiadosť bude následne postúpená druhému spoluzodpovednému správcovi údajov, ktorý ju v prípade potreby spracuje/odpovie.Spracovanie údajov v rámci integrácie Trustbadge a iných widgetov

Trustbadge poskytuje americký poskytovateľ obsahu CDN (Content-Delivery-Network). Primeranú úroveň ochrany údajov zabezpečujú štandardné doložky o ochrane údajov a ďalšie zmluvné dohody.
V prípade volania Trustbadge webový server automaticky ukladá tzv. log súbor (denník servera), ktorý obsahuje aj vašu IP adresu, dátum a čas volania, množstvo prenesených údajov a žiadajúceho operátora (prístupové údaje) a dokumentuje volanie. Adresa IP sa hneď po prevzatí anonymizuje, takže uložené údaje nemožno priradiť ku konkrétnej osobe. Anonymizované údaje sa používajú najmä na účely štatistickej analýzy a analýzy chýb.Spracovanie údajov po zadaní objednávky

Ak ste udelili svoj súhlas, spoločnosť Trustbadge po odoslaní objednávky získa prístup k informáciám o objednávke uloženým vo vašom koncovom zariadení (celková suma objednávky, číslo objednávky a prípadne zakúpený produkt) a k e-mailovej adrese, ktorú ste použili pri odosielaní objednávky. E-mailová adresa je zaheslovaná pomocou kryptologickej jednosmernej funkcie. Hodnota hash sa potom v súlade s článkom 6 ods. 1 bodom 1 písm. a) zákona o ochrane údajov prenesie do spoločnosti Trusted Shops spolu s informáciami o vašej objednávke.
Slúži to na kontrolu, či ste už zaregistrovaní v spoločnosti Trusted Shops GmbH na využívanie služieb kupujúceho Trusted Shops. Ak ste už zaregistrovaní, ďalšie spracovanie údajov prebieha v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi vami a spoločnosťou Trusted Shops. Ak nie ste registrovaní alebo nesúhlasíte s automatickým rozpoznaním vašej registrácie v spoločnosti Trusbadge, budete mať možnosť manuálnej registrácie na využívanie služieb alebo na zabezpečenie nákupu podľa existujúcej používateľskej zmluvy.
Na tento účel má spoločnosť Trustbadge prístup k nasledujúcim informáciám uloženým v koncovom zariadení, ktoré používate po zadaní objednávky v obchode: celková suma objednávky, číslo objednávky a e-mailová adresa. Je to potrebné, aby sme vám mohli ponúknuť ochranu kupujúceho. Vyššie uvedené údaje sa odovzdajú dôveryhodným obchodom len vtedy, ak sa aktívne prihlásite do ochrany kupujúceho kliknutím na príslušne označené tlačidlo v tzv. Ak sa rozhodnete využívať tieto služby, ďalšie spracúvanie údajov sa uskutočňuje na základe zmluvy uzavretej so spoločnosťou Trusted Shops (článok 6 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane údajov) na účely registrácie ochrany kupujúceho a zabezpečenia vašej objednávky, ako aj na to, aby ste mohli dostávať e-mailové výzvy na zaslanie hodnotenia.
Spoločnosť Trusted Shops využíva poskytovateľov služieb na hosting a monitorovanie protokolov. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane údajov a oprávneným záujmom je snaha o zabezpečenie bezproblémovej prevádzky našich webových stránok. Súvisiace spracúvanie údajov môže prebiehať aj v tretích krajinách (USA a Izrael). Primeraná úroveň ochrany údajov bola v prípade USA zabezpečená dohodnutím platnosti štandardných doložiek o ochrane údajov a ďalších zmluvných opatrení a v prípade Izraela existuje rozhodnutie, v ktorom sa uvádza primeraná úroveň ochrany údajov. Ďalšie informácie nájdete tu.3. Ochrana údajov a práva používateľov

Zaväzujeme sa zaistiť bezpečnosť vašich údajov. Na ochranu pred neoprávneným prístupom sme zaviedli fyzické, elektronické a organizačné postupy na ochranu informácií, ktoré zhromažďujeme.

Údaje používateľa sa prenášajú v zašifrovanej forme. Používame protokol SSL.

S cieľom poskytnúť čo najlepší používateľský zážitok používa webová stránka hodinkovna.sk ochranu reCAPTCHA, aby sme si mohli byť istí, že správanie používateľov na našej webovej stránke nenesie znaky správania robotov.

V súlade s nariadením o ochrane údajov zaručujeme, že sú splnené všetky vaše práva, t. j. právo na prístup, právo na prenosnosť údajov, právo na obmedzenie spracovania, opravu a vymazanie vašich údajov, ktoré nie sú predmetom automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, a právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov.

Máte právo podať sťažnosť v súvislosti s naším spracovaním vašich osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je generálny inšpektor pre ochranu osobných údajov (adresa: Generálny inšpektor pre ochranu osobných údajov, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava, Poľsko).

4. Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše osobné údaje sa uchovávajú aj po spracovaní vašej objednávky z nasledujúcich dôvodov:

- prevencia podvodov a podvodných konaní

- uplatnenie nárokov v súvislosti s plnením zmluvy

- plnenie daňových a účtovných povinností vyplývajúcich zo zákona

- maximálne 10 rokov od dokončenia vašej objednávky

Vaše údaje uchovávame aj na marketingové účely, kým neodvoláte svoj súhlas so spracovaním údajov alebo nevznesiete námietku.

5. Odkazy na iné webové stránky

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Keď použijete takýto odkaz, opustíte našu stránku a prejdete na inú stránku, mali by ste si uvedomiť, že nemáme žiadnu kontrolu nad stránkou, na ktorú ste prešli. Preto nemôžeme byť zodpovední za ochranu vášho súkromia a údajov, ktoré poskytnete pri návšteve inej stránky.  

6. Kontrola vašich údajov

Môžete sa rozhodnúť obmedziť zhromažďovanie alebo používanie svojich osobných údajov takto:

Keď ste požiadaní o poskytnutie svojich údajov, pozrite sa na políčko, v ktorom môžete uviesť, že si neželáte, aby sa vaše údaje používali na účely priameho marketingu.

Ak ste predtým súhlasili s použitím vašich údajov na účely priameho marketingu, vždy môžete zmeniť svoj názor a napísať nám list, v ktorom to uvediete, alebo poslať e-mail na adresu: [email protected]

Vaše osobné údaje nepredávame, nešírime ani neposkytujeme tretím stranám, pokiaľ na to nemáme váš súhlas alebo nám to neukladá zákon.

Ak sa domnievate, že informácie, ktoré o vás máme, sú nesprávne alebo neúplné, pošlite nám ich. Všetky nesprávne informácie okamžite aktualizujeme.