Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Hodinkovna

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana súkromia používateľov Hodinkovna.sk je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto predkladáme dokument, ktorý vysvetľuje zásady a spôsob zhromažďovania, spracovania a používania informácií o používateľoch obchodu Hodinkovna.sk.

 
Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Správcom osobných údajov je 57 Concepts Sp. z o.o. Sp.k. so sídlom vo Varšave, Al. Witosa 31/115, zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom pre hlavné mesto Varšavu vo Varšave, 13. obchodné oddelenie Národného súdneho registra, pod číslom KRS 0000360416, NIP 9512317093, REGON 142486550.


Ako nás kontaktovať?

Ak nás chcete kontaktovať a získať ďalšie informácie o spracovaní vašich osobných údajov, pošlite nám e-mail na adresu: biuro@hodinkovna.sk alebo písomne na adresu: ul. Witosa 31/115, 00-710 Varšava.


1. Cookies

1.1 Čo sú to súbory „cookies”?

Súbor cookie je malý súbor, ktorý žiada o povolenie na uloženie vo vašom koncovom zariadení. Po udelení súhlasu alebo po definovaní nastavení počítača tak, aby to umožňovali automaticky, sa súbor uloží a pomáha analyzovať webovú prevádzku alebo vás informuje o tom, kedy ste navštívili konkrétnu stránku. 

1.2 Aké súbory „cookies” používame?

Súbory cookies potrebné na prevádzku obchodu. Tieto typy súborov cookie umožňujú správne fungovanie obchodu Hodinkovna.sk, prihlásenie do obchodu, navigáciu v obchode a nákupy. Absencia týchto súborov znemožňuje používanie obchodu;

funkčné súbory cookie - umožňujú nám zapamätať si vaše preferencie a nastavenia a poskytnúť vám vylepšené a personalizované funkcie (napr. spôsob zobrazenia, počet produktov na stránke);

Štatistické súbory cookie - umožňujú nám zhromažďovať štatistické informácie o používaní obchodu Hodinkovna.sk;


1.3 Na aké účely sa súbory používajú cookies?

Súbory cookies používame na identifikáciu toho, ktoré stránky obchodu sa používajú. To nám umožňuje analyzovať údaje o našom obchode a zlepšovať ho, aby ešte viac zodpovedal očakávaniam našich zákazníkov. Tieto informácie používame len na štatistickú analýzu, potom sa údaje zo systému vymažú.

Súbory cookies sa používajú najmä na:

- prispôsobenie obsahu webovej stránky Hodinkovna.sk preferenciám používateľa, najmä tieto súbory umožňujú rozpoznať základné parametre zariadenia používateľa a vhodné zobrazenie webovej stránky prispôsobené jeho individuálnym potrebám

- udržiavanie relácie používateľa Hodinkovna.sk (po prihlásení), vďaka čomu nie je potrebné prihlasovať sa osobitne na každej stránke internetového obchodu

- umožniť používanie funkcií "Obľúbené" a "Košík" na webovej stránke Hodinkovna.sk

- vyhodnocovanie účinnosti reklamných aktivít (napr. remarketing) pomocou Google Adwords a podobných funkcií.

- zhromažďovať všeobecné a anonymné štatistické údaje prostredníctvom analytických nástrojov, napr. Google Analytics..

- prihlásenie na zegarownia.pl prostredníctvom sociálnej siete, napr. Facebook.com.

- na poskytovanie služby zasielania noviniek 

- používanie interaktívnych funkcií na propagáciu webovej stránky prostredníctvom sociálnych sietí, ako sú okrem iného Facebook.com, instagram.com, youtube.com

- zobrazovanie názorov na webových stránkach Hodinkovna.sk, ktoré sú prevzaté z externej webovej stránky, Ceneo.pl a Opineo.pl.

- prezentovať multimediálny obsah na webových stránkach zegownia.pl, ktorý je stiahnutý z externej webovej stránky, napr. youtube.

Zákazník môže zmeniť spôsob, akým prehliadač používa súbory cookie, vrátane blokovania alebo vymazania súborov cookie z internetového obchodu (a iných webových stránok). Na tento účel je potrebné zmeniť nastavenia prehliadača. Spôsob vymazania sa líši v závislosti od používaného prehliadača. Informácie o tom, ako odstrániť súbory cookie, nájdete na karte "Pomocník" vybraného webového prehliadača.

2. Osobné údaje

2.1 Aké údaje zhromažďujeme?

V prípade používateľov, ktorí u nás zadávajú objednávky, zhromažďujeme:

- Meno, e-mailová adresa, poštová adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo, bankové údaje

- Údaje súvisiace so zmluvou - zakúpené produkty, hodnota poskytnutých služieb.

Ak od nás dostávate marketingové informácie, zhromažďujeme:

- E-mailová adresa a meno

- Demografické údaje - krajina, pohlavie.

Okrem toho spracúvame tieto osobné údaje:

- Podrobnosti o korešpondencii medzi spoločnosťou Zegarownia.pl a zákazníkom

- Zaznamenané informácie o správaní na webových stránkach spravovaných spoločnosťou 57 Concepts.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak v prípade, že nám chýba súhlas so spracovaním osobných údajov, nemusíme byť schopní poskytnúť objednanú službu a dokončiť nákup, ktorý ste uskutočnili v internetovom obchode Hodinkovna.sk.

2.2 Na aký účel zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje?

- na účely realizácie nákupov v našom online obchode.

- s cieľom poskytovať platobné služby

- podpora úverových služieb

- na účely služieb zákazníkom, najmä v prípade objednávok, reklamácií, vrátenia zakúpeného tovaru, informácií o žiadostiach v CA a všetkých záležitostí týkajúcich sa realizácie objednávky

- údaje používame na neustále zlepšovanie našich služieb a systémov vrátane implementácie nových funkcií na webovej stránke Hodinkovna.sk

- na ochranu a bezpečnosť našich informačných systémov a informačných systémov našich zákazníkov a na riešenie prípadných sporov.

- na spracovanie prijatých požiadaviek, napr. prostredníctvom kontaktného formulára.

- na riešenie technických problémov, s ktorými sa môžete stretnúť na našej webovej stránke.

- zákonne spracúvame vaše osobné údaje na daňové a účtovné účely.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely uvedené nižšie na základe legitímneho záujmu spoločnosti Hodinkovna.sk, ktorým jet:

- monitorovanie vašej aktivity na našej webovej lokalite.

- prispôsobenie reklamy a ponúk podľa obsahu, ktorý ste si pozreli.

- kontaktovať vás v súlade s povolenými marketingovými aktivitami prostredníctvom dostupných komunikačných kanálov, najmä s vaším predchádzajúcim súhlasom prostredníctvom e-mailu a telefónu

- organizovanie súťaží a propagačných aktivít

- vymáhanie pohľadávok

- vykonávanie statických analýz

Zverené osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami vrátane profilovania. Pre vás to nemá žiadne dôsledky, ktoré by vás podstatne ovplyvnili. Automatizované profilovanie zahŕňa spracovanie vašich osobných údajov s cieľom analyzovať vaše osobné preferencie a záujmy.

Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať zaslaním e-mailu na adresu biuro@hodinkovna.sk alebo písomne na adresu ul. Witosa 31/115, 00-710 Varšava

2.3 S kým zdieľame osobné údaje?

Osobné údaje sa prenášajú tretím stranám len vtedy, ak je to potrebné na spracovanie objednávky zadanej v našom internetovom obchode, v prípade oprávneného právneho záujmu alebo ak ste na to dali predchádzajúci súhlas.

V závislosti od toho, ako používate naše webové stránky, môžu byť vaše osobné údaje prenášané:

- poskytovatelia platobných služieb na spracovanie platieb, spoločnosti vydávajúce kreditné karty, spoločnosti poskytujúce úvery na nákup tovaru z nášho obchodu (napr. Credit Agricole), banky na základe zadaných objednávok

- zasielateľským spoločnostiam na účely doručenia objednaného tovaru, vybavenia reklamácií alebo vrátenia zakúpených výrobkov

- spoločnostiam poskytujúcim účtovné služby (napr. Comarch SA) na účely vystavenia predajného dokladu, napr. faktúry DPH

- spoločnosti poskytujúce služby softvéru na zasielanie noviniek a personalizované webpush, sms a e-mailové správy, napr. User.com

- spoločnosti poskytujúce hostingové služby a služby informačnej podpory, napr. Home SA

- spoločnosti poskytujúce služby hromadných sms správ, napr. smsapi.pl, napr. aby vás informovali o možnosti vyzdvihnutia vašej objednávky

- spoločnosti, ktoré poskytujú služby v oblasti riešenia katalogizácie sťažností, napr. Reklamator.pl

- poskytovateľom služieb tretej strany na opravu hodiniek a šperkov, napr. na účely vybavovania reklamácií

- poskytovateľom mienkotvorných služieb (napr. ceneo) na účely programu "Dôveryhodné názory" a podobných programov

- spoločnosti podporujúce propagačné aktivity a marketingové kampane

- verejné orgány, napr. polícia, ak na to existuje relevantný dôvod.

- právnikom, súdom, právnym zástupcom na vymáhanie používateľskej zmluvy

Ak tretie strany používajú údaje v rámci svojho oprávneného záujmu, prevádzkovateľ nie je za takéto spracovanie zodpovedný. Takéto spracovanie sa riadi zásadami týkajúcimi sa spracovania osobných údajov spoločností a osôb.

3. Ochrana údajov a práva používateľov

Zaväzujeme sa zabezpečiť bezpečnosť vašich údajov. Na ochranu pred neoprávneným prístupom sme zaviedli fyzické, elektronické a organizačné postupy na ochranu informácií, ktoré zhromažďujeme.

Údaje používateľa sa prenášajú v zašifrovanej forme. Používame protokol SSL.

S cieľom poskytnúť čo najlepší používateľský zážitok používa webová stránka Zegarownia.co.uk ochranu reCAPTCHA, aby sme si mohli byť istí, že správanie používateľov na našej webovej stránke nenesie znaky správania robotov.

V súlade s nariadením o ochrane údajov zaručujeme, že sú splnené všetky vaše práva, t. j. právo na prístup, právo na prenosnosť údajov, právo na obmedzenie spracovania, opravu a vymazanie vašich údajov, ktoré nie sú predmetom automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, a právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov.

Máte právo podať sťažnosť v súvislosti s naším spracovaním vašich osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je generálny inšpektor pre ochranu osobných údajov (adresa: Generálny inšpektor pre ochranu osobných údajov, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava).

4. Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše osobné údaje sa uchovávajú aj po spracovaní vašej objednávky z nasledujúcich dôvodov:

- prevencia podvodov a podvodných konaní

- uplatnenie nárokov v súvislosti s plnením zmluvy

- plnenie daňových a účtovných povinností vyplývajúcich zo zákona

- maximálne 10 rokov od dokončenia vašej objednávky

Vaše údaje uchovávame aj na marketingové účely, kým neodvoláte svoj súhlas so spracovaním údajov alebo nevznesiete námietku..

5. Odkazy na iné webové stránky

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Keď použijete takýto odkaz, opustíte našu stránku a prejdete na inú stránku, mali by ste si uvedomiť, že nemáme žiadnu kontrolu nad stránkou, na ktorú ste prešli. Preto nemôžeme byť zodpovední za ochranu vášho súkromia a údajov, ktoré poskytnete pri návšteve inej stránky.  

6. Kontrola vašich údajov

Môžete sa rozhodnúť obmedziť zhromažďovanie alebo používanie svojich osobných údajov takto:

Keď ste požiadaní o poskytnutie svojich údajov, pozrite sa na políčko, v ktorom môžete uviesť, že si neželáte, aby sa vaše údaje používali na účely priameho marketingu.

Ak ste predtým súhlasili s použitím vašich údajov na účely priameho marketingu, vždy môžete zmeniť svoj názor a napísať nám list, v ktorom to uvediete, alebo poslať e-mail na adresu: biuro@hodinkovna.sk

Vaše osobné údaje nepredávame, nešírime ani neposkytujeme tretím stranám, pokiaľ na to nemáme váš súhlas alebo nám to neukladá zákon..

Ak sa domnievate, že informácie, ktoré o vás máme, sú nesprávne alebo neúplné, pošlite nám ich. Všetky nesprávne informácie okamžite aktualizujeme..